ПОЗИВ НЕКАТЕГОРИСАНИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЕВИДЕНТИРАЊА И УНОШЕЊА У ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У УГОСТИТЕЉСТВУ И ТУРИЗМУ (eTurista)

30. октобар 2020. |

ПОЗИВ НЕКАТЕГОРИСАНИМ УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА ЗА СМЕШТАЈ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ ЕВИДЕНТИРАЊА И УНОШЕЊА У ЦЕНТРАЛНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У УГОСТИТЕЉСТВУ И ТУРИЗМУ (eTurista)

Према Закону о угоститељству  (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) којим је прописана обавеза вођења евиденције угоститеља и угоститељских објекатакоји пружају услуге смештаја у категорисаним угоститељским објектима, ПОЗИВАЈУ СЕ сви угоститељи са територије Градске општине Обреновац који пружају услуге смештаја у некатегорисаном угоститељском објекту (привредно друштво, друго правно лице или предузетник) да поднесу пријаву Секретаријату за привреду Градске управе града Београда, Одсек за туризам и угоститељство, ради евидентирања и уношења у Централни информациони систем у угоститељству и туризму (еТуриста).

 

Некатегорисани угоститељски објекти за смештај су: хостел, преноћиште, коначиште, мотел, хан, конак, етнокућа, салаш, вила, кампиралиште, кампинг одмориште, кампингстоп и др.;  објекти за смештај  наутичког туризма; објекти за смештај ловног туризма врсте ловачки дом, ловачка кућа и ловачка колиба.

Дана 21. децембра 2019.године ступио је на снагу Правилник о садржини и начину подношења пријаве за некатегорисани угоститељски објекат за смештај,некатегорисани објекат за смештај наутичког туризма, некатегорисани објекат за смештај ловног туризма и о садржини и начинувођења евиденције објеката за смештај (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 90/2019).

Податке из пријаве угоститељ уноси уредно и тачно.

Пријавасе подноси посебно за сваки угоститељски објекат, у писаној форми, на другом трајном носачу записа или електронским путем, са потврдом пријема.

Пријава се може преузети на линку : https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1769368-prijava-za-nekategorizovani-smestaj/ 

Пријава – некатегоризовани смештај

Пријаву послати на мејл адресу : privreda.turizam@beograd.gov.rs или послати уз допис (у два примерка) на писарницу Градске управе града Београда, Секретаријата за привреду, Сектор за туризам и угоститељство, Краљице Марије 1, 11000 Београд.

Допис – некатегоризовани смештај

Најаве догађаја

Изложба о Матији Бану „Писма са Бановца“

29. децембар 2020. |
Изложба о Матији Бану  „Писма са Бановца“

У организацији ТО Чукарица, у продукцији Танграм центра и Архива Србије, ауторски тим историчара и кустоса из Београда, историчара из Дубровника, уз подршку Музеја града Београда, Народне библиотеке Србије, Позоришног музеја, Архива Дубровачке бискупије, приредиће изложба о животу Матије Бана, где ће бити презентовани најзначајнији подаци из биографије, сусрети и коресподенције, политичка и дипломатска активност, однос са две династије, чланство у САНУ, као и професура на Лицеју, са посебним нагласком на изградњи виле на Бановом брду, а на изложби ће по први пут бити приказан извод из матичне књиге крштених, где је уписан Матија Бан