Арборетум

Заштићено природно подручје Арборетум Шумарског факултета у Београду представља јединствен пејзажно-архитектонски простор и вредан архив домаћих и страних врста дрвећа, смештен на окућници Факултета, на Бановом брду, у улици Кнеза Вишеслава бр.1. Подигнут је у периоду 1956-1959. године, на површини од 3 хектара, а његов оснивач и дугогодишњи управник био је наш чувени дендролог, проф. др Бранислав Јовановић. Током 2011. године, Арборетум је проглашен заштићеним природним подручјем у категорији споменика природе.

Данас овде расте преко 300 дрвенастих и жбунастих врста и унутарврсних таксона, представљених са преко 2.000 примерака. Према систематској припадности, заступљено је 218 лишћарских врста (Angiospermae) и 24 четинарске врсте (Gymnospermae). Према пореклу, овде расте укупно 77 аутохтоних врста дрвећа и жбуња и 146 алохтоних врста. Као дендролошки раритети или импозантни примерци појединих врста, истичу се: длакави пољски јасен (Fraxinus pallisae Willmott); тиловина или негњил (Petteria ramentacea (Sieber) K. B. Presl); Панчићев маклен (Acer intermedium Панчић); најстарији примерак метасеквоје у Београду (Metasequoia glyptostroboides Hu et Cheng); нова форма ловорвишње, која је у част оснивача Арборетума названа 'Проф. Бане'; врсте америчких храстова Quercus imbricaria Michx. i Quercus acutissima Carruth; џиновска секвоја (Sequoiadendron giganteum (Lindl.) Buchh.),хималајски боровац (Pinuswallichiana A. B. Jackson), и многи други.

Дендрофлористички капацитет целокупне површине омогућава даљњу интродукцију бројних нових врста, уз очување дела природне шумске формације кошутњачке шуме, присутне у зони проширења Арборетума. На улазу, као посебан декоративни елемент и вредна ботаничка, дендролошка и петрографска збирка, истиче се алпинетум, формиран током 2003. године. У хармонији различитих биљних форми и стенског материјала, донешеног са бројних локалитета широм целе земље, у збирци расте преко 60 култивара украсних четинара и лишћара и 40 врста перена.

Као непосредна последица развоја Арборетума, на површини окућнице Факултета формирао се и расадник, са стаклеником, површине 200 м2, и Дунемановим лејама за узгој ожиљеног садног материјала и цветних култура на отвореном простору. Данас се овде одвија успешна расадничка производња, намењена потребама наставе и научно-истраживачког рада, али и комерцијалном пласману на тржиште.

Превасходно конципиран за потребе комплетирања наставног процеса у оквиру низа научних дисциплина које се изучавају на Факултету, Арборетум има низ суштинских вредности, предеоних и створених одлика и комплексних функција. Чинећи и део система градског зеленила, изражен је и његов естетски, еколошки и санитарно-хигијенски значај. Током низа деценија, у рад на његовом одржању и унапређењу стања, укључиване су генерације студената и наставника Факултета, ђака основних и средњих школа са подручја општине и шире, као и чланова бројних удружења грађана. Поносни смо на успешно одвијање 'хортикултурне терапије' и подстицање позитивних искустава учења особа са посебним потребама. Такође, већ неколико година, развијајући културу волонтерског рада и еколошке свести корисника овог простора, овде се одвијају бројне едукативне активности друштвено одговорних компанија и организација.

У току је реконструкција и ревитализација овог драгоценог зеленог простора, који представља прави зелени бисер Чукарице и Београда. Још увек - неоткривена оаза Београда...

Контакт:
http://www.sfb.rs/arboretum i rasadnik
e-mail: arboretum@sfb.rs
marina.vukin@sfb.rs

Арборетум је отворен за посетиоце радним даном и суботом, 8.00 - 16.00 часова.

Групне посете, молимо, претходно најавити на тел. 011 30 53 958.