POZIV NEKATEGORISANIM UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA ZA SMEŠTAJ ZA PODNOŠENjE PRIJAVE EVIDENTIRANjA I UNOŠENjA U CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM U UGOSTITELjSTVU I TURIZMU (eTurista)

30. Oktobar 2020. |

POZIV NEKATEGORISANIM UGOSTITELjSKIM OBJEKTIMA ZA SMEŠTAJ ZA PODNOŠENjE PRIJAVE EVIDENTIRANjA I UNOŠENjA U CENTRALNI INFORMACIONI SISTEM U UGOSTITELjSTVU I TURIZMU (eTurista)

Prema Zakonu o ugostiteljstvu  (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 17/2019) kojim je propisana obaveza vođenja evidencije ugostitelja i ugostiteljskih objekatakoji pružaju usluge smeštaja u kategorisanim ugostiteljskim objektima, POZIVAJU SE svi ugostitelji sa teritorije Gradske opštine Obrenovac koji pružaju usluge smeštaja u nekategorisanom ugostiteljskom objektu (privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik) da podnesu prijavu Sekretarijatu za privredu Gradske uprave grada Beograda, Odsek za turizam i ugostiteljstvo, radi evidentiranja i unošenja u Centralni informacioni sistem u ugostiteljstvu i turizmu (eTurista).

 

Nekategorisani ugostiteljski objekti za smeštaj su: hostel, prenoćište, konačište, motel, han, konak, etnokuća, salaš, vila, kampiralište, kamping odmorište, kampingstop i dr.;  objekti za smeštaj  nautičkog turizma; objekti za smeštaj lovnog turizma vrste lovački dom, lovačka kuća i lovačka koliba.

Dana 21. decembra 2019.godine stupio je na snagu Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja prijave za nekategorisani ugostiteljski objekat za smeštaj,nekategorisani objekat za smeštaj nautičkog turizma, nekategorisani objekat za smeštaj lovnog turizma i o sadržini i načinuvođenja evidencije objekata za smeštaj (,,Sl. glasnik RSˮ, br. 90/2019).

Podatke iz prijave ugostitelj unosi uredno i tačno.

Prijavase podnosi posebno za svaki ugostiteljski objekat, u pisanoj formi, na drugom trajnom nosaču zapisa ili elektronskim putem, sa potvrdom prijema.

Prijava se može preuzeti na linku : https://www.beograd.rs/cir/gradska-vlast/1769368-prijava-za-nekategorizovani-smestaj/ 

Prijava – nekategorizovani smeštaj

Prijavu poslati na mejl adresu : privreda.turizam@beograd.gov.rs ili poslati uz dopis (u dva primerka) na pisarnicu Gradske uprave grada Beograda, Sekretarijata za privredu, Sektor za turizam i ugostiteljstvo, Kraljice Marije 1, 11000 Beograd.

Dopis – nekategorizovani smeštaj

Najave događaja

Druga čukarička gulašijada - “Gljivarska trpeza”

10. Jul 2021. | Ada Ciganlija
Druga čukarička gulašijada - “Gljivarska trpeza”

Druga po redu čukarička gulašijada, pod nazivom “Gljivarska trpeza”, održaće se u subotu,10. jula, od 11 časova na piknik terenu na Adi Ciganliji, u organizaciji Turističke organizacije Čukarica,a u saradnji sa Mikološko-gljivarskim savezom Srbije. Pokrovitelj manifestacije je Gradska opština Čukarica.