Kontakt

Turistička organizacija Čukarica

Adresa: Šumadijski Trg 2, 11030 Beograd

Tel/Faks:  381 011 3052231

E-mail: tocukarica@cukarica.rs

PIB: 111819519

Matični broj: 17922939

 

Direktor

Dragana Zec

tel:  381 011 3052177

E-mail: dzec@cukarica.rs

 

Analitičar za promociju turističke ponude

Marija Jovanović

tel:  381 011 3052380

E-mail: majovanovic@cukarica.rs

 

Organizator za razvoj i promociju turističkih proizvoda

Zorica Spaskov

tel:  381 011 3052231 

E-mail: zspaskov@cukarica.rs

 

Koordinator turističkog informativnog centra

Adresa: Požeška 63a, 11030 Beograd

Vojkan Stanković

tel:  381 011 3544030

E-mail: vstankovic@cukarica.rs

Mapa TO Čukarica

 

 

Mapa Turistički info centar