Šumadija

Palas Šumadija je danas kompleks koji zauzima  površinu od 1400 metara kvadratnih. Sa kapacitetom sale od blizu 500 sedišta, jedan smo od većih multifunkcionalnih prostora, pogodnih za održavanje svih vrsta manifestacija  u ovom delu Beograda.

Nakon adaptacija i kompletno osveženog ambijenta 2011 godine, sa novom ekipom ljudi i svežim idejama - Od zaspalog bioskopa, postaje ozbiljan konkurent sa više desetina uspešno realizovanih kulturnih manifestacija i festivala - od kojih je za nekoliko nosilac i domaćin na regionalnom nivou.

Adresa: Turgenjevljeva br. 5, 11030 Beograd

Tel.:   381 11 25 44 972, 3555 465

E-mail: kontakt@palacesumadija.rs

Web: www.palacesumadija.rs

Mapa


Прикажи Биоскоп Шумадија на већој мапи