Контакт

Туристичко-спортска организација Чукарица

Адреса: Шумадијски Трг 2, 11030 Београд

Тел/Факс: 011/3052-391

Е-маил: tsocukarica@cukarica.rs

ПИБ: 110665305

Матични број: 17911783

 

Директор

Радомир Живојиновић

тел: 011/3052-294

Е-маил: rzivojinovic@cukarica.rs

 

Служба за туристички маркетинг

Војкан Станковић

тел: 011/3052-177

Е-маил: vstankovic@cukarica.rs

 

Служба за туристичке производе

Зорица Спасков

тел: 011/3052-231

Е-маил: zspaskov@cukarica.rs

 

Служба за спорт

Никола Радуновић

тел: 011/3052-279

Е-маил: sport@cukarica.rs

Мапа ТСО Чукарица

 

 

 

Мапа СЦ "Жарково"